แผ่นรูปเรขาคณิต สำหรับถาดตัวอย่าง แผ่นกระดาษ 9แผ่น แสดงรูป วงกลม สี่เหลี่ยม และสามเหลี่ยมตามอุปกรณ์ถาดตัวอย่ำง แต่ละรูปมี 3แบบ คือลงสีทึบ ลงเส้นขอบทึบ และลงเส้นขอบบาง

Geometric demonstration tray & cards

SKU: SE104
฿500.00Price