ถาดตัวอย่างเรขาคณิต ถาดตัวอย่างบรรจุแผ่นไม้รูปเรขาฯหลัก 3แบบคือ วงกลม สามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยม และแผ่นไม้เปล่าอีก 3แผ่น

Geometric demonstration tray & cards

SKU: SE101
฿2,490.00Price